Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Rehabilitering

Digterparken har forskellige aktivitetstilbud

Der er ugentlige tilbud. som højtlæsning, stolegymnastik, strikkeklub og ud i det blå med bussen. Derudover er der månedlige aktiviteter, såsom banko og søndagshygge. 

Der er også individuel træning med ergoterapeuterne. Det kan være cykeltræning, huslige gøremål, gangtræning, gigttræning og balancetræning.

Træningen er med til, at beboeren kan bevare sin selvstændighed og være aktiv.

I samarbejde med beboeren opstilles mål for træningen og når de er indfriet, overgår træningen til plejepersonalet og træningen er nu vedligeholdende træning.

Aktiviteter og træning bliver skrevet i beboerenes døgnrytmeplan, så plejepersonalet kan støtte og motivere beboeren.

Ergoterapeuter laver også  funktionsvurderinger en gang årligt. Formålet er blandt andet at afklare hvilke meningsfulde aktiviteter eller interesser beboeren har. Ud fra det tilrettelægges træningen i samarbejde med beboeren.

 

Aktiviteter

Aktiviteter i Digterparken

Hvis du ønsker mere information om aktiviteter kan du kontakte Ergoterapeuterne på telefon 89 59 28 86.

Find vej: