Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Nyheder

Ny information til borgere på plejecentre om besøgsrestriktioner

Torsdag den 17. december modtog Norddjurs Kommune en tilretning af påbud som Styrelsen for Patientsikkerhed tidligere har fremsendt til kommunen den 11. december 2020. De midlertidige skærpede besøgsrestriktioner er justeret på alle vores plejecentre. Ændringerne omhandler:

• Antal besøgende i egen bolig – mere end én person må komme på besøg.
• Adgang for besøgende i beboers egen bolig – skærpede retningslinjer.

Påbuddet om midlertidige besøgsrestriktioner er fortsat gældende indtil Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver påbuddet eller fastsætter et nyt påbud. Påbuddet vil senest blive ophævet den 1. marts 2021.
Der vil blive åbnet op lige så snart Styrelsen for Patientsikkerhed finder det forsvarligt igen.
Besøgsrestriktionerne er lidt anderledes i denne omgang end sidst.

Der er følgende 3 besøgsformer

1. Hver beboer må vælge tre pårørende, som må komme på besøg i beboerens egen lejlighed. Der må maksimalt komme 2 af disse 3 på besøg ad gangen.
I særlige tilfælde kan andre end de 3 navngivne pårørende få lov til at komme på besøg i beboerens egen lejlighed. Disse undtagelser er rettet mod beboere, der er:

  • Kritisk syge
  • Døende
  • Demente eller andre med hjerneskade, der ikke kan samarbejde om besøgsrestriktioner i besøgsrum

I disse tilfælde vil nærmeste pårørende kunne tillades at komme på besøg.
Med ’nærmeste pårørende’ forstås fx beboerens ægtefælle, faste samlevende, faste partner, mor, far, barn eller barnebarn.

2. De samme tre pårørende som under punkt 1, må komme på besøg i
    lokale besøgsrum.

  • Der må maksimalt komme 2 af disse tre pårørende på besøg ad gangen.

3. Hvis der er andre end de 3 pårørende, der kommer på besøg, skal det foregå på udendørs arealer. Det anbefales også her kun at komme 2 pårørende besøgende ad gangen.
Hver beboere er blevet spurgt om, hvilke 3 pårørende de beslutter skal stå på deres besøgsliste.

Vi vil gerne hjælpe dig med at holde kontakten til dine pårørende
Derfor vil vi tilbyde, at hjælpe dig med bruge videoopkald, hvis du gerne vil både se og snakke med din familie og/eller dine venner. For at vi kan hjælpe dig med videokald, er det nødvendigt, at du har en smartphone eller en tablet, som er sat op til videokald. Hvis du ikke allerede har dette, kan du bede dine pårørende om at aflevere en, der er sat på til videoopkald.

Besøg på plejecenteret

Pårørende, der har brug for at passere plejecentrenes fællesarealer, for at komme frem til beboerens bolig, skal fremadrettet rette henvendelse til personalet, inden de går ind på plejecentret.
Vi håber på forståelse for at denne nye skærpelse kan medføre ventetid ved indgangsdøren

Besøg i din egen bolig:
Hvis du skal have besøg af dem du har valgt, der må komme på besøg i beboernes egen lejlighed, skal der IKKE bestilles tid eller laves aftaler.

Besøg i besøgsrum:
Af hensyn til planlægningen i forhold til brugen af plejecentrenes besøgsrum, er der brug for at dine besøgende laver en aftale med plejecenteret. Du kan modtage besøg i et dertil indrettet besøgsrum af yderligere to faste nære pårørende ud over nærmeste pårørende. Dog højst 2 nære pårørende ad gangen.

Besøg i udendørs:
Af hensyn til planlægningen er det nødvendigt, at der laves en aftale forud for besøget. Også her anbefales det, at du højst får besøg af to ad gangen

Sundhedsbehandlinger:
Det er fortsat tilladt at få besøg, hvis der er brug for ekstern til sundhedsbehandling f.eks læge, trænende terapeut, fodterapeut.
Desværre kan der ikke tillades besøg fra frisører og lignede

Hvis du selv tager på besøg uden for plejecenteret

Som beboer har du stadig mulighed for at aftale besøg uden for plejecenteret f.eks. at tage på besøg hos dine pårørende. Det er dog vigtigt, at du stadig overholder myndighedernes generelle retningslinjer, så som holde 2 meters afstand, brug mundbind, udføre grundig håndhygiejne og undlade at være i forsamlinger på mere end 5 personer.
Hvis du er i tvivl om noget eller har brug for vejledning, vil vi opfordrer dig til tage kontakt til plejecenterets medarbejdere.

Læs mere om coronavirus

 

Find vej til Digterparken

Tryk på kortet for at se, hvor Digterparken ligger.

Find vej: