Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Beboer- og pårørenderådet

Selv om det ikke er et lovkrav, finder Norddjurs kommune, at det er af stor betydning at inddrage beboere og pårørende i hverdagslivet på plejecentrene.

Valg

Der er valg en gang om året og på Plejecenter Digterparken afholdes valget i efteråret.

Mødeaktivitet

Rådet holder møder cirka 4 gange om året á 2 timers varighed.

På møderne drøftes der konkrete idéer. Det kan være faglig drøftelse som resultaterne fra forskellige tilsyn. Derudover informerer afdelingslederen om hverdagen og hverdagslivet i plejeboligerne.

Dialogmøder

En gang årligt, i maj/juni måned, indbyder Voksen- og plejeudvalget til et dialogmøde med rådet fra kommunens plejecentre og med deltagelse af Sundheds- og omsorgschefen.

På mødet drøftes aktuelle emner og fælles temaer. Rådene er velkomne til at komme med forslag, som kan indgå i de politiske overvejelser for fremtiden.

Læs mere om Beboer- og pårørenderåd i Norddjurs Kommune på dette link

Du finder Beboer- og pårørenderådets vedtægter på dette link

 

Find vej: