Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Etagerådene

Plejecenter Digterparken har Etageråd på alle 3 etager

Valg

Der er valg en gang om året og på Plejecenter Digterparken afholdes valget i efteråret.

Etagerådet består af:

  • Beboere
  • Pårørende
  • Repræsentant fra Venneforeningen
  • Repræsentant fra Bruger-og pårørenderådet
  • Medarbejder
  • Afdelingsleder
  • Plejecenterlederen deltager ved behov.

Mødeaktivitet

Etagerådet holder møde fire gange om året. Møderne finder sted før der bliver afholdt møde i Bruger- og pårørenderådet, således at Etagerådets indstillinger efterfølgende kan behandles i Bruger- og pårørenderådet.

Opgaver

Etagerådets opgave kan være, at planlægge hvilke arrangementer der ønskes på etagen, og hvem der kan hjælpe med at afholde det. Efterfølgende evaluerer Etagerådet arrangementerne.

Hvad gik godt, og hvordan får vi mere af det?
Hvad var en udfordring, og hvordan kan vi sammen ændre på det?

Vedtægter

Du finder Etagerådenes vedtægter her

 

Find vej: